To oni są przyszłością Zgromadzenia Salezjańskiego!

Siedemnastu młodych mężczyzn zdecydowało się na wstąpienie na drogę powołania salezjańskiego; na drogę śladami św. Jana Bosko. To oni już wkrótce mogą zostać salezjanami: koadiutorami (braćmi zakonnymi), bądź klerykami (przyszłymi księżmi). W środę, 4 lipca, w Oświęcimiu rozpoczął się pierwszy etap stacjonarnej formacji, czyli prenowicjat. Prowadzi go ks. Tadeusz Mietła, mistrz prenowicjatu. Obecnie pomagają mu również dk. Łukasz Burnicki oraz kl. Krzysztof Wasiak.

Kandydaci do Towarzystwa św. Franciszka Salezego pochodzą z czterech polskich inspektorii, czyli z całego kraju. Podczas pobytu w Oświęcimiu mają rozeznawać powołanie i utwierdzać się w nim. W tym celu uczą się życia wspólnotowego, zapoznają się z salezjańskim charyzmatem i poddawani są działaniom formacyjnym (chodzi tu o impuls do rozwoju osobowego i duchowego kandydata na zakonnika, co określane jest mianem formacji ludzkiej i duchowej). Z tym wiąże się: uczestnictwo we wspólnotowych modlitwach i codziennej Eucharystii, w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchiwanie konferencji (m.in. ascetycznych), pogłębianie wiedzy liturgicznej, wprowadzenie w medytację Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym, poznawanie Zgromadzenia Salezjańskiego przez lekturę literatury salezjańskiej, a także wspólnotowe przeżywanie pracy fizycznej i rekreacji.

Dzięki elementom współpracy i wspólnotowego przeżywania programu dnia, grupa prenowicjuszów jest coraz bardziej zintegrowana i zżyta. Temu też służył wyjazd w Tatry (w dniach od 14 do 17 lipca), kiedy to młodzieńcy pochodzili po górach. To będzie też owocować podczas zaangażowania kandydatów do zgromadzenia w organizację XXXV Oświęcimskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (7-11 sierpnia). Prenowicjat skończy się 22 sierpnia. A tydzień później rozpocznie się nowicjat – roczny etap formacji salezjańskiej bezpośrednio przygotowujący kandydatów do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

ks. Krzysztof Cepil SDB
foto: dk. Łukasz Burnicki SDB

Więcej w tej kategorii: