Nowy dyrektor WDM

Dzisiaj w inspektorialnej Wspólnocie Duszpasterstwa Młodzieżowego nastąpiła zmiana dyrektora. Ustępującego ks. Wojciecha Strzeleckiego zastąpił ks. Andrzej Król, pełniący również rolę duszpasterza młodzieżowego Inspektorii Krakowskiej. Ks. Wojciech po trzech latach posługi w roli przełożonego salezjańskiej wspólnoty, w nowym roku szkolnym będzie dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich w Przemyślu.

Przekazanie urzędu odbyło się podczas nieszporów w kaplicy „profesorskiej” w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Wobec zgromadzonych: ks. insp. Adama Parszywki, ks. Gabriela Stawowego, ekonoma inspektorialnego oraz współbraci ze wspólnoty, ks. Król złożył przysięgę i publiczne wyznanie wiary. Podpisał też protokół przekazania urzędu dyrektora.

Po nieszporach ks. inspektor podziękował i wyraził swą wdzięczność ks. Strzeleckiemu za trud włożony w kierowanie wspólnotą oraz koordynowanie wielu działań w prowincji. A ks. Królowi życzył owocnej posługi, zaznaczając, że doświadczenie piastowania dyrektorskiego stanowiska w przeszłości (Saltrom) będzie jego atutem.

ks. Krzysztof Cepil SDB

foto: ks. Gabriel Stawowy SDB

Więcej w tej kategorii: