Konsulta Rodziny Salezjańskiej

W dniach 9-10 czerwca w Miejscu Piastowym spotkała się Konsulta Rodziny Salezjańskiej z Inspektorii Krakowskiej. Obecni byli przedstawiciele księży salezjanów, michalitów, sióstr salezjanek, także gałęzi świeckich: Ochotniczek Księdza Bosko i Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich oraz tym razem gospodarzy miejsca sióstr michalitek. Spotkaniu przewodniczył Inspektor Inspektorii Krakowskiej, ks. Adam Parszywka, który otwierając obrady w krótkiej refleksji podkreślił znaczenie tych spotkań, wzajemnego poznawania i wspólnego działania. Nakreślił ich cel, którym jest wzajemne zbliżenie, popatrzenie co możemy wspólnie zrobić dla misji naszych Zgromadzeń, Instytutów, dla dobra młodzieży, ponieważ stajemy się silniejsi, gdy się łączymy. W kontekście tegorocznej „Wiązanki” salezjańskiego przełożonego generalnego, której zasadniczym tematem jest refleksja i poszukiwanie, jak obecnie towarzyszyć ludziom młodym, zachęcił do podzielenia się aktualnie podejmowanymi działaniami oraz kierunkami na przyszłość. W dyskusji zwrócono też uwagę na zbliżający się Synod Młodzieży w Watykanie oraz na pozytywne i negatywne aspekty zaangażowania Rodziny Salezjańskiej jako „specjalistów od młodzieży” w to znaczące wydarzenie w Kościele. Praktycznymi postanowieniami co do dalszej wzajemnej współpracy było zaplanowanie kolejnego przyszłorocznego spotkania na temat Wiązanki w liczniejszym gronie przedstawicieli poszczególnych gałęzi, a także udział w najbliższych wydarzeniach w Rodzinie Salezjańskiej.
Pobyt Konsulty w Miejscu Piastowym oprócz wymiany doświadczeń i podjęcia wspólnych inicjatyw na przyszłość, miał na celu również poznanie przez przybyłych Gości korzeni gałęzi michalickich. Stąd w programie znalazł się czas na odwiedzenie domów macierzystych księży michalitów i sióstr michalitek oraz znajdujących się tam miejsc pamięci związanych z bł. Bronisławem Markiewiczem, założycielem zgromadzeń i sł. B. Matką Anną Kaworek, współzałożycielką sióstr. Była to również sposobność do refleksji nad Bożymi zamiarami, które z pozoru i według ludzkiej oceny wiodą po trudnych, zawiłych drogach, a z perspektywy czasu okazują się konieczne dla realizacji Bożych planów. Spotkanie Konsulty uwieńczyła Eucharystia sprawowana we wspólnocie domu zakonnego sióstr michalitek, ze szczególną dziękczynną intencją za 90 lat kościelnego zatwierdzenia Zgromadzenia oraz 107 rocznicę urodzin najstarszej michalitki i jej 100 rocznicy pierwszej Komunii Świętej.

Tekst i zdjęcia ze strony: https://michalitki.pl/news.php?readmore=1487

Więcej w tej kategorii: